indexindexurunlerimizdestekcontactiletisime 
Highslide JS

FAO 600

Silaj veriminin yüksek ve kaliteli olması nedeniyle ideal bir silajlık çeşittir..

Protein ve Metabolik enerji değeri yüksektir.

Dane verimi yüksek olup, dane içeriği çok zengindir..

Dane/yeşil aksam oranı, yüksek olduğundan silaj kalite değerleri çok yüksektir..

Hazmedilebilirlik derecesi çok yüksek olduğundan hayvanlar silajı kolay hazmeder ve dolayısıyla hayvan başına süt ve et veriminin artmasına yardımcı olur.

Adaptasyon kabiliyeti çok geniştir.

Bitki boyu yüksektir. Yetiştirme şartları uygun olduğunda boyu 3.5 – 4.5 m arasındadır.

Hastalıklara karşı toleransı yüksektir.

Hektolitre ağırlığı yüksektir.

Sap ve kök sistemi kuvvetlidir.

Koçanlar bitki boyunun orta kısmından bağlandığından, yatmaya olan toleransı yüksektir.

Danesi sarı renkli, yüksek kaliteli ve at dişi yapıdadır.

Koçanlar iri ve uç kısmı hafif silindirik yapıdadır.

Saplarında selüloz oranı düşük olduğundan yumuşak yapıdadır.

Yaprakları yarı yatık formda ve yüzeyi geniştir. / Silajlık ekimlerde sıra üzeri mesafe 16 – 17 cm olarak tavsiye edilir.

    EKİM AMACI: SİLAJ
EKİM BÖLGELERİ:Tüm Sahil Bölgeleri ve İçanadolu Bölgesi

  Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
  Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS